قانون ۲۰/۸۰ را در همه امور به کار بگیرید.
همیشه ۲۰ در صد از کارهای ما بسیار مهم هستند و ۸۰ در صد کم اهمیت. افراد موفق کسانی هستند که ابتدا این ۲۰ درصد را که ظاهرا سخت تر هست انجام میدهند.یعنی خود را مجبور می کنند قورباغه را هر چه که هست قورت دهند.

اگر اولین کاری که باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد که قورباغه زنده ای را قورت بدهی در بقیه روز خیالت راحت خواهد بود که سخت ترین و بدترین اتفاقی را که ممکن است در تمام روز برایت پیش بیاید پشت سرگذاشته ای .
اگر باید قورباغه زنده ای را بخوری هیچ فایده ای ندارد که مدت زیادی بنشینی و به آن نگاه کنی .
بسیاری از مردم مشغله را با موفقیت اشتباه می گیرند.

برایان تریسیتاريخ : چهارشنبه 4 دی1392 | 3:55 بعد از ظهر | نویسنده : شهرزاد |


جاده موفقیت سر راست نیست

پیچی وجود دارد بنام شکست

دور برگردانی بنام سردرگمی

سرعت گیرهایی بنام دوستان

چراغ قرمزهایی بنام دشمنان

چراغ احتیاط هایی بنام خانواده

تایرهای پنچری خواهید داشت بنام شغل

اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید

موتوری بنام استقامت

و راننده ایی بنام خدا

به جایی خواهید رسید که

موفقیت نامیده میشودتاريخ : چهارشنبه 4 دی1392 | 3:53 بعد از ظهر | نویسنده : شهرزاد |